Jesteś tutaj: strona główna > documents > 334Modlitwa za Ojczyznę w Godzinie Apelu Jasnogórskiego

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji Ojczyzny

 

Matko Boża, Maryjo, stajemy przed Tobą z sercem przepełnionym wdzięcznością, ale też i nadzieją. 

Czujemy jak bardzo w tym trudnym czasie wielkich zmagań wspierasz wszystkich obrońców życia i tych, którzy bronią czystości serc dzieci i młodzieży, planu Bożego wobec małżeństwa i godności rodziny, prawa rodziców do wychowywania własnych dzieci.

Wiesz Matko Boża, jak bardzo nas boli to, że nasze społeczeństwo nie jest informowane o toczących się próbach wdrożenia uderzającej w  godność człowieka, w wartość małżeństwa i rodziny, w czystość serc dzieci i młodzieży  Konwencji Rady Europy, rzekomo mającej chronić kobiety przez przemocą.

Ostatnio w polskim Parlamencie nie powiodły się dwie próby jej ratyfikacji podejmowane 10 i 24 września. 

To Ty Matko Boża otoczyłaś nasz Naród płaszczem Swojej opieki!

Wiemy, że o to prosił Cię Jan Paweł II, prosili Cię wszyscy Aniołowie Stróżowie polskich dzieci, prosili Cię rodzice, nauczyciele, wychowawcy, naukowcy, obrońcy życia. 
Przed Twoim Tronem stanęły z gorącą modlitwą wielkie rzesze ludzi Kościoła.
Dziękujemy Ci Matko Boża!

Przed nami jeszcze wiele wysiłków, aby  niszcząca korzenie judeo-chrześcijańskiej kultury, niszcząca małżeństwa i rodziny, deprawująca dzieci i młodzież Konwencja została przez nasz parlament całkowicie odrzucona.

Maryjo, popatrz w zatroskane oczy rodziców, wychowawców, spójrz w czyste oczy dzieci, popatrz w smutne oczy dzieci skrzywdzonych tragicznymi eksperymentami genderowymi, w przedszkolach, szkołach, popatrz w zagubione serca młodych ludzi, którym usiłuje się wmówić genderowe ideologie.

Matko Boża! - Twojej modlitwie polecamy tych młodych, którzy popełnili samobójstwa w skutek genderowych eksperymentów.
Polecamy nauczycieli, którzy są zmuszani do wygłaszania poglądów i podejmowania działań wbrew swojemu sumieniu z obawy przed utratą pracy.
Tchnij w ich serca odwagę i nadzieję!
Polecamy Ci rodziców godzących się na genderowe eksperymenty z niewiedzy, bądź z obawy przed wyśmianiem.

Ufamy Tobie, powtarzając słowa Świętego  Bernarda:
Pomnij o najdobrotliwsza Panno Maryjo iż od wieków nie słyszano, aby ktokolwiek uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, miał być przez Ciebie opuszczony.

Ufamy Tobie Maryjo, Matko Boża i Tobie powierzamy polskie dzieci, młodzież, małżeństwa i rodziny.

Matko Boża, Królowo Polski!
Ocal Miłość i Życie, ocal dzieci, młodzież, małżeństwa i rodziny. ocal Polskę, Europę, ocal świat!
Twoim jesteśmy Maryjo Królestwem i pod Twoim berłem Zwyciężymy!
AMEN